SSS

İddaa oyun kuralları

İddaa Oyun Kuralları

 

İddaa Sonuç Tahmini Futbol Şans Oyunu Tanımı Ve Oyuna İlişkin Kurallar


Program üzerinde ilgili haftanın maçlarına bakılmak suretiyle kupon üzerinde tahminde bulunulan oyun tipidir. Bu oyun farklı tahmin türlerine dayanabilir. Tahmin türlerine göre tek kuponda oynanabilecek oyun kuralları işbu Oyun Planı kapsamında bildirilmektedir.

MADDE 1- Sonuç Tahmini Futbol Şans Oyunu Tanımı

Program ile ilan edilecek karşılaşmalar kupon üzerinde, belirli bir futbol karşılaşmasının kesin sonucunu veya ilk yarı ile birlikte maçın kesin sonucunu (İlk yarı/maç sonucu) tahmin etmek suretiyle işaretlenir. Programda yer alan her müsabaka için ayrı ayrı maç kod numaraları belirtilir. Oyuncular tahminde bulunmak istedikleri her müsabaka için kupon üzerinde kod numaralarını işaretlerler.

Kupon üzerinde oyuncunun tercihine bırakılmış ve bir maçın kesin sonucunun veya ilkyarı ile birlikte maç sonucunun tahmin edilmesinden oluşan iki oyun seçeneği bulunur. Oyuncu isterse seçeneklerin her ikisine de tahminde bulunabilir. Bir kupon üzerinde sadece ilkyarı sonucuna tahminde bulunulamaz.

Oyuna ilişkin kurallar aşağıda bildirilmektedir.

1. Risk Yönetim Merkezi tarafından önerilen ve Teşkilat tarafından onaylanan Programın, maçları gösteren bölümünün sol tarafında Risk Yönetimi Merkezi tarafından ev sahibi olarak belirlenen takım, sağ tarafında ise deplasman takımı yer alır.

2. Oyuncu karşılaşmanın kesin sonucuna ilişkin tahminlerini kuponda bulunan Maç Sonucu bölümünden, "1", "0" ve "2" seçeneklerini kullanarak işaretler. "1" ev sahibi takımın galibiyetini, "0" beraberliği, "2" deplasman takımının galibiyetini belirtir. İlkyarı/maç sonucu seçeneğinin tercihi durumunda tahminler hem ilkyarı hem de maç sonucu bölümünde işaretleme yapılmak suretiyle oynanır.

3. Programda minimum tahmin sayısı kısmında daha düşük bir maç adedi bildirilmedikçe maç sonucu seçeneği için en az dört,ilkyarı/maç sonucu seçeneği için en az iki, her iki seçenek için ise en fazla onbeş maç tahmininde bulunulması gerekmektedir. Oyuncunun bir tahmin kolonunda seçebileceği minimum tahmin sayısı Programda yayınlanır.

4. Maç sonucu oyununda, oyuncunun kupon üzerinde, her bir futbol karşılaşması için maksimum ikili tahmin hakkı bulunmaktadır, 1, 0 ve 2 seçeneklerinden ikisini bir maç için aynı anda işaretleyebilir (1+2, 1+0 vb.). İkinci bir sonucun seçilmesi, ayrı bir tahmin kolonunun oynanması anlamına geleceğinden kolon sayısında bir artışı gösterir. Bu özellik ilkyarı/maç sonucu seçeneğinde bulunmaz.

5. Maç sonucu oyununda, oyuncu, maçın sonucunu tahmin etmek için "Çifte Şans" tercihini de kullanabilir. İkili tahminde olduğu gibi 1, 0 ve 2 seçeneklerinden ikisini bir maç için aynı anda işaretleyebilir. Bununla birlikte Çifte Şans seçeneği de işaretlenirse; kolon sayısı sabit kalır ve Çifte Şans için tespit edilen maç oranları üzerinden ikramiye ödenir. Bu özellik ilkyarı/maç sonucu seçeneğinde bulunmaz.

6. Maç sonucu oyunu için, Program aracılığıyla iki takımdan biri için gol avantajı ("Handikap") yayınlanabilir. Bu durumda, bir takımın galip olması için, diğer takıma verilen gol avantajını geçmesi gerekir. Bir takım lehine olan gol farkının, rakibin avantajına eşit olduğu durumlarda galibiyetler beraberlik sayılır. Handikap ondalıklı bir sayı olabilir ve bu durumda sonuç olarar beraberlik çıkması mümkün değildir. Risk Yönetimi Merkezi, Handikapı dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Başlangıç Handikapları Programda yayınlanır. Bir oyunun kazandığını kabul etmek için dikkate alınan Handikap, Merkezi Şans Oyunları Platformu onay anında geçerli olan Handikapdır. Handikap, İlk Yarı/Maç Sonucu seçeneğinde bulunmaz.

7. Oyuncular tarafından seçilen maçlar, tahmin sayılarına dayanarak sistem sayesinde kombine edilir. Kuponda bulunan Sistem alanında Oyuncuya farklı kombinasyon yaratma seçenekleri sunulmaktadır. Oyuncular tarafından seçilen maçlar, -bir kolondaki maç sonucu sayısına veya ilk yarı maç sonucu sayısına dayanarak- Sistem alanında yer alan seçenekler işaretlenerek kombine edilebilir. Sistem alanında, maksimum oyuncu tarafından tahminde bulunulan maç sayısı kadar veya bu sayı altında kalan seçenekler (0 hariç) işaretlenebilir (sistemli olarak tahmin edilen maç sayısı uygunluk kuralı). Sistem alanı kullanılmadan yapılan tahminlerde Oyuncu tarafından işaretlenen sayıda maçın doğru tahmin edilmesi gerekir. Sistem alanı işaretlendiğinde, doğru tahmin edilmesi gereken maç sayısı, Sistem alanında işaretlenen seçenekle sınırlanır. Sistem alanının işaretlenmesi Oyuncu'nun kazanma şansını artırdığından oyun bedeli artacaktır. Sistem alanında işaretlenerek oluşan tahmin kolonları arasında, birden fazla kazanan kolonu ve bunlardan her birinin de farklı bir kazancı olabilir.

8. Sistem alanında Oyuncu tarafından HEPSİ seçeneğinin işaretlendiği durumlarda, tahminde bulunulan maç sayısı dahil olmak üzere ve bu sayı altında kalan tüm Sistem seçeneklerinin (0 hariç) ayrı ayrı Oyuncu tarafından işaretlenmiş olduğu kabul edilir.

9. Sistemli olarak tahmin edilen maç sayısı uygunluk kuralı dahilinde, Oyuncu tarafından HEPSİ ve herhangi bir seçeneğin işaretlendiği durumlarda, işaretlenen sayıdan tahmin edilen maç sayısına kadar -işaretlenen sayı ve tahmin edilen maç sayısı dahil olmak üzere- tüm Sistem seçeneklerinin ayrı ayrı Oyuncu tarafından işaretlenmiş olduğu kabul edilir.

10. Her kolonda Oyuncu tarafından sonucu garanti olarak görülen maçlar, Banko kısmı işaretlenerek tercih edilebilir. Oyuncular Sistem alanını kullanmayı seçtiklerinde, bir veya birden fazla Banko işaretlemeleri mümkündür. Böylelikle, oluşturulan kolonların içinde banko (lar) sabit olarak yer alır. Sistem alanında "0"ın işaretlenmesi durumunda sadece Bankoların yer aldığı özel bir kolon daha üretilir. Bankoların üretildiği bu kolonun minimum maç sayısına uygun olması gerekmektedir.

11. Kuponda yer alan Misli alanında bulunan seçenekler Oyuncu tarafından tercih edildiğinde, oyun bedeli ve ikramiye bedeli seçilen oranda katlanır. Misli alanında maksimum 3 seçenek işaretlenebilir. Birden fazla seçeneğin işaretlenmesi halinde, Oyun bedeli, işaretlenen seçeneklerin birbiriyle çarpılmasıyla bulunan rakamın kolon bedeli ile çarpımına eşittir.

MADDE 2- Program:

Oyunda kullanılacak maçlar yayınlanan Program (Liste) ile tespit edilir. Geçerlilik süresi, Program üzerinde belirtilir. Bu Program, tahminde bulunulabilecek tüm maçları, maçların tarihlerini ve saatlerini, başlangıç tahmin oranlarını ve talimatlarını içerir. Program içerisinde Oyun ile ilgili bilgilendirme sağlayacak farklı belge ve kaynaklara atıf yapılabilir. Ayrıca Program, oyuncuların iştirakine yardımcı olmak amacıyla, bu maçlar hakkında detay ve bilgi de içerebilir.

Sunulan maçlara ilişkin Programda yer alması gereken veri veya belirli bir bilginin bulunmaması veya bu hususlarda hatalar olması veya Programın dağıtımının gecikmesi durumunda, Başbayi, Programda yer alan hususları mümkün olan diğer bir yolla bildirme hakkına sahiptir.

Oluşturulan kuponlar, sadece Programın geçerlik süresi içinde ve oyuncu tarafından seçilen ve Merkezi Şans Oyunları Platformu tarafından onaylanan ilk başlayacak olan maçın başlangıç saatine kadar kabul edilebilir.

MADDE 3- Oyunun Kapanış Zamanı:

Her oyuncu için, işaretlemiş olduğu kuponda yer alan maçlardan ilk başlayacak olan maçın başlama saatinde oyun sisteme kapanır.

MADDE 4- Maç Oranları

Her olası sonuç için, oyuncuların ikramiyelerini hesaplayabilecekleri maç oranları verilir. Programda yayınlanan maç oranları başlangıç bahis oranları olup, Risk Yönetimi Merkezi oyun kapanana değin bu oranları yeni oyuncular için değiştirme hakkını saklı tutar.

İhtimaller iki basamaklı ondalık formatında sunulur. Risk Yönetim Merkezi maç oranlarını değiştirme hakkına sahiptir. Başlangıç maç oranları Programda yayınlanır.

Oyun, oyuncu tarafından yapılan her seçim için ayrı olarak veya her bir kombinasyon için bütün olarak önceden belirlenmiş maç oranları ile oynatılabilir.

MADDE 5- İkramiyenin Tespiti

Merkezi Şans Oyunları Platformu tarafından onaylanan ve kazanan her kolon için, oyunculara ödenecek ikramiye, bahsin Merkezi Bahis Sistemi tarafından onaylandığı anda seçilen maçlara ilişkin maç oranlarının birbiriyle çarpımı ile bulunan sayının, hesaplanan kolon bedeli ile çarpılması sonucu tespit edilir. En az bir yanlış tahmin bulunan kolonlara ikramiye ödenmez.

MADDE 6- İptal ve Erteleme Halleri

6.1. (i) Bir maç iptal edilir veya (ii)Programda belirtilen tarihi müteakip bir günden fazla ertelenirse (yerel saatle) veya (iii)maç ikinci yarının başlangıcından önce ertelenirse ve erteleme anıyla maçın normal süresi arasındaki süre Programda belirtilen günü takip eden gün içerisinde oynanmazsa (yerel saatle) veya (iv)Program yayınlandıktan sonra ev sahibi/deplasman takımları yer değiştirmesi ve tarafsız sahada oynama durumunda veya (v) rakipler değişirse, tüm bu durumlarda oyuncuların maç ve ilk yarı /normal süre sonucuna ilişkin tahminleri kabul edilecek fakat maç oranları bir (1) olarak kabul edilecektir. Bu durumda, Programda yer alan oynanabilecek maç sayısı en az ikiye düşene kadar oyuncu tahminde bulunmaya devam edebilir. Programda oynanabilecek tek maç kalması halinde, minimum tahmin sayısı 1 olarak tespit edilmiş ve buna dayanarak oyuncu tekli tahminde bulunabiliyor ise, tek tahmin bulunan kolonlar geçerliliğini korur. Bu gerekleri karşılamayan kolonlar, oyuna iştirak etmezler ve bu kolonlar için ödenen tutar, oyuncunun tahminde bulunduğu tüm karşılaşmalar sona erdikten sonra oyuncuya iade edilir.

6.2. Bir maç ikinci devresi esnasında ertelenirse ve maçın geri kalan süresi, Programda resmi olarak belirtilen günü müteakip bir takvim günü içinde oynanmazsa (yerel saatle), geçerli sonuç olarak, maç veya ilk yarı/maç sonucu erteleme anındaki sonuçlar olarak kabul edilir.

6.3. Bir maç, maç başladıktan sonra ertelenir ve Programda resmi olarak belirtilen günden itibaren bir takvim günü içinde yeniden oynanır ve sonuçlanırsa (yerel saatle), geçerli maç veya ilk yarı /maç sonucu maçın tamamlandığı andaki sonuçtur.

6.4. Bir maç, tahmin kabulü için esas alınan saatten daha erken başlarsa, bu maçı içeren ve maçın başlangıcından sonra oynanan tahmin kolonları kabul edilir, ancak karşılaşmanın maç oranı bir (1) olarak kabul edilir. Bu durumda, programda yer alan oynanabilecek maç sayısı en az ikiye düşene kadar oyuncu tahminde bulunmaya devam edebilir. Programda oynanabilecek tek maç kalması halinde, minimum tahmin sayısı 1 olarak tespit edilmiş ve buna dayanarak oyuncu tek maça tahminde bulunabiliyor ise, tek tahmin bulunan kolonlar geçerliliğini korur. Bu gerekleri karşılamayan kolonlar, oyuna iştirak etmezler ve bu kolonlar için ödenen tutar, oyuncunun tahminde bulunduğu tüm karşılaşmalar sona erdikten sonra oyuncuya iade edilir.

MADDE 7- Özel Haller

Risk Yönetimi Merkezi'nin özel nedenler bulunduğunu düşündüğü durumlarda, oynanan belirli tahminlere, maç oranı bir (1) olarak verilebilir. Bu durum, Başbayilik Risk Yönetimi Merkezi'nin münhasır yetkileri arasındadır.

MADDE 8- Kesin Sonuçlar

Teşkilat tarafından bildirilen ve Başbayi tarafından yayınlanan resmi maç ve ilk yarı/maç sonuçları kesin sonuçlardır. Bu sonuçlar, maçın normal süresi esnasında ortaya çıkan kesin sonuçlara dayanır. Kesin sonuç, (i) uzatmalar sonrasındaki sonuç veya (ii) penaltı atışları veya (iii) "altın gol" atılmasından sonraki sonuca bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu hallerin kesin sonuç olarak kabul edilmesi, Programda özel olarak belirtilmesi ile mümkündür.

MADDE 9- Oyun Kombinasyonu

Aynı tahmin kolonunda hem Maç Sonucu hem de İlk Yarı/Maç Sonucu oyunlarını birleştirme imkan ve şekilleri, Programda yayınlanır. Maç Sonucu ve İlk Yarı/Maç Sonucu oyunlarına ilişkin tahminlerin aynı maç için birleşmesi mümkün değildir.

MADDE 10- Sistem Verileri

10.1 Kuponların geçerliliği konusunda, Merkezi Şans Oyunları Platformunda kayıtlı veriler tek delil olarak kabul edilir.

10.2. Merkezi Şans Oyunları Platformuna girilen tüm işlemlere ilişkin veriler onsekiz (18) ay boyunca Başbayi'nin sorumluluğunda saklanır.

MADDE 11- Oyun Bedeli

Herhangi bir oyuncunun Oyunlara katılabilmesi için, en az bir tahmin kolonu doldurması, yaptığı kolon veya kolonların bedelini ödemesi gerekir.

Ödeme Merkezi Şans Oyunları Platformu, kuponu onayladığında kesinleşir. Sistemin onayı, terminal çıktısı olan Bilet ile kanıtlanır. Bilette onaylama anında geçerli maç oranları, oyuncunun diğer tahminleri ve oyuna özel diğer öğeler bulunabilir.

Oyun bedeli Risk Yönetimi Merkezi tarafından belirlenen maksimum değeri aştığı takdirde, oyun kabul edilmeyecektir.

MADDE 12- Kuponun Kabulü

12.1. Risk Yönetim Merkezi, gerektiğinde herhangi bir kuponu kabul veya reddetme hakkına sahiptir.

12.2. Risk Yönetim Merkezi'nin inisiyatifine göre, oyuncuyla özel bir anlaşma yapmak için özel nedenler varsa, oyuncunun seçimlerini değiştirmesi için oyuncuyla görüşme yapılabileceğini gösteren özel bir prosedür uygulanır. Kesin anlaşma, kuponun Merkezi Şans Oyunları Platformu tarafından onaylanmasıyla tasdik edilir.

12.3. Ertelenen veya iptal edilen bir etkinliği ihtiva eden oyun sırası, sadece işbu Kurallarda belirtilen koşullar uyarınca kabul edilecektir.

MADDE 13- Kuponun İptali

13.1 İptal, Teşkilat ve Risk Yönetim Merkezi'nin inisiyatifine göre sadece özel durumlarda yapılır. Kupon onaylandıktan sonra 5 (beş) dakika içinde iptal edilebilir ve Bilet iptali kanıtlar. İptal, ancak henüz başlamamış maçlar için mümkündür. 5 dakika kuralı, kuponda işaretlenecek maçların başlama saati dikkate alınarak uygulanır.

13.2. İptal işlemi, kuponun oynandığı terminalde yapılmak zorundadır.

13.3. Kupon iptal edildiğinde, kupon üzerindeki tüm kombinasyonlar da iptal edilir ve Oyuncu tarafından ödenmiş olan kupon bedeli oyuncuya iade edilir.

13.4 . Geçerli bir nedenle belirtilen süre içerisinde iptal işlemi gerçekleştirilemeyen kuponun durumu Teşkilat tarafından değerlendirilir.

MADDE 14- İkramiye Ödenmesi

14.1. Merkezi Şans Oyunları Platformu girilen her tahmin kolonu, seçilen tüm sonuçlar doğru bilindiği takdirde ikramiye kazanır. Bu durumda; oyuncuya ödenen ikramiye, o tahmin kolonu için onaylama saatinde geçerli tüm maç oranları ile tahmin kolonunun bedelinin çarpımına eşittir.

14.2. İkramiye ödemesi, tahmin kolonuna dahil tüm maçların sona ermesinden ve Merkezi Şans Oyunları Platformundaki ilgili kaydın teyit edilmesinden sonra yapılır. Oyuncu tarafından seçilen tüm maçlar için oyuncuya ödenmesi gereken tutarın ondalıklı olması halinde Türk lirasına göre tama iblağ edilir.

14.3. Bayi tarafından ödenecek olan maksimum ikramiye tutarı Teşkilat ve Başbayi tarafından belirlenir. Gerektiğinde bu limitleri değiştirme yetkisi Teşkilat'a ve Başbayi'ye aittir.

14.4. Oyuncuya ödenecek olan maksimum ikramiye tutarı Teşkilat ve Başbayi tarafından belirlenir. Gerektiğinde bu limitleri değiştirme yetkisi Teşkilat'a ve Başbayi'ye aittir.

14.5. Teşkilat ve Başbayi her işlem için maksimum ikramiyeyi belirler ve Programla ilan eder. Belirli bir oyuncu veya oyuncu grubu, maksimum ikramiye sınırını aşmak amacı ile kupon oluşturmuşsa, Başbayi bu durumda, söz konusu oluşturulan kuponların toplamı yerine bu maddede tanımlanan maksimum ikramiyeyi uygulama hakkına sahiptir.

MADDE 15- İkramiye Tahsili

15.1. İkramiyeler ilgili programın geçerlik süresinin bitimini müteakip 1 yıl içinde tahsil edilmelidir.

15.2. Teşkilat ve Başbayi'nin Programda bulunan maçlarla ilgili olarak, kuralların ve resmi yönetmeliklerin ihlal edildiğine ve/veya herhangi bir suistimal bulunduğuna dair şüphesi varsa ikramiye ödemesi askıya alınabilir.

MADDE 16- Mücbir Sebepler

16.1. Oyunların oynatılmasına ve ikramiye ödenmesine imkan vermeyen mücbir sebep hallerinde, tahminlerin otomatik onayının mümkün olduğu durumlar dışında ki bu durumda oyuncular tarafından ödenen tutar iade edilir ve Teşkilat ile Başbayi oyunculara karşı oyun bedelinin iadesi dışında sorumlu değildir.

16.2. Mücbir sebep olayları, Teşkilat ve Başbayi'nin denetimi dışında olan Teşkilata ve Başbayiye isnat edilemeyen öngörülmesi, kaçınılması, önlenmesi mümkün olmayan olaylardır. Mücbir sebep olayları, doğal felaketler, seller, depremler, yangınlar, savaş, grevler, ambargo ve terör faaliyetlerini içermekle birlikte, bunlarla da sınırlı değildir.

16.3. Teşkilat ve Başbayi kaybolan, tamamen veya kısmen imha olan tahmin biletlerinin yol açtığı zararlardan veya bu tür biletlerin ibraz edilmesi halinde, tahminde bulunulan kupon bilgilerinin alınamamasından dolayı sorumlu değildir.

 

İddaa'da sistem nasıl oynanır?

Sistem nedir?

Sistem, kazanma şansını artıran bir özelliktir. Sistem oynayarak, seçtiğiniz maçları içeren farklı kolonlar oluşturursunuz. Oluşturduğunuz kolonlar, kazanma şansınızı ve kupon bedelini artırır. Doğru tahminleri içeren kolonlar kazanır.


Sistem nasıl oynanır?


Diyelim ki, 5 maça tahminde bulundunuz. 4 doğru tahmininiz olsa bile kazanmak için Sistem Alanı’nda 4’ü işaretliyorsunuz.Sistem Tablosuna bakarak, 5 farklı kolon oluşturduğunu görüyorsunuz. Bu durumda 5 maçtan 4 tanesini doğru tahmin etmeniz kazanmanıza yetiyor.

Kupon bedeli: Üretilen kolon sayısı x Kolon bedeli: 5 x 1 TL = 5 TL

Kazancınızı ise şu şekilde hesaplıyorsunuz: Kazanan kolon bedeli x Doğru tahmin edilen maçların oranları 1TL x 1.35 x 2.10 x 3.20 x 1.50 = 13.61 TL

Diyelim ki, oynadığınız bu kuponda tahminde bulunduğunuz maçların oranları ve sonuçları da (1-0-2 cinsinden) aşağıdaki gibi olsun:

NOT : İçerisinde 246 kodlu maç olan kolonlar kaybeder. Kazanan kolon sarı renkle belirtilmiştir.

Oynadığınız bu kuponda, Sistem Alanı’nda 4’ü işaretleyerek 4’lü maçlardan oluşan 5 farklı kolon oluşturmuş oluyorsunuz. Bu maçlardan 1 tanesini doğru tahmin edemeseniz bile
Sistem Alanı’nda 4’ü işaretlediğiniz için yine de kazanıyorsunuz.

Unutmayın, bu kuponda Sistem Alanı’nda 4’ü işaretlemeseydiniz kazanamayacaktınız.

 

Sistem Alanı’nda yaptığınız işaretleme ile oluşan kolon sayısını, Sistem Tablosu söyler. Sistem Alanı’nda işaretlediğiniz sayıyla, tahminde bulunduğunuz maç sayısının kesiştiği nokta üretilen kolon sayısını verir. Örneğin, 6 tane maç tahmini yaptınız ve Sistem Alanı’nda 4’ü işaretlediniz. Bu durumda, kuponunda 15 kolon üretilir ve 15 kolon bedeli ödersiniz.

İpucu:

Sistem oynayıp, bütün maçları doğru tahmin ederseniz, Sistem’siz oyundakinden daha fazla kazanç elde edersiniz. Bunun için, tahminde bulunduğunuz maç sayısını, Sistem Alanı’nda işaretlemelisiniz. Örneğin, 7 maça tahminde bulunduysanız Sistem Alanı’nda 7’yi de mutlaka işaretlemelisiniz. Bu durumda, sadece 1 kolon bedeli daha fazla ödeyerek, bütün oranların çarpımı kadar ek kazanç elde edersiniz.

 

Banko:

BANKO, Sistem oynarken, kupon bedelini daha düşük tutabilmek için kullanılan bir özelliktir. Sistem oynarken, sonucunun garanti olduğuna inandığınız maç ya da maçları BANKO işaretleyerek Sistem dışında tutar ve kuponunuz için daha az ödersiniz. Herhangi bir maça BANKO oynayabilmek için tek yapmanız gereken, kupon üzerinde seçtiğiniz maçın bulundugu maç satırında yer alan B (BANKO) kutucuğunu işaretlemek. BANKO oynamak işte bu kadar kolay.

 

Diyelim ki, 5 maça tahminde bulundunuz ve 5 maçtan sonucuna güvendiğiniz 1 maç için (B) kutucuğunu işaretleyerek Banko oynadınız. Bu durumda Sistem, kalan 4 maç üzerinden yapılır.Banko’nun dışında kalan 4 maçın sadece 3’ünü doğru tahmin etseniz de kazanabilmeniz için Sistem Alanı’nda 3’ü işaretliyorsunuz.Bu durumda, Sistem Tablosu’na bakarak oynadığınız kuponda 4 farklı kolon oluşturduğunu görüyorsunuz ve 5 yerine 4 kolon bedeli ödüyorsunuz.

Unutmayın, kazanabilmeniz için Banko oynadığınız maçı yada maçları mutlaka doğru tahmin etmeniz gerekiyor.

İpucu:

Sistem oynayıp, bütün maçları doğru tahmin ederseniz, Sistemsiz oyundakinden daha fazla kazanç elde edersiniz. Bunun için, tahminde bulunduğunuz maç sayısını, Sistem Alanı’nda işaretlemelisiniz. Örneğin, 7 maça tahminde bulunduysanız Sistem Alanı’nda 7’yi de mutlaka işaretlemelisiniz. Bu durumda, sadece 1 kolon bedeli daha fazla ödeyerek, bütün oranların çarpımı kadar ek kazanç elde edersiniz.